Rozmiar: 1197 bajtów
Rozmiar: 1197 bajtów

Rozmiar: 9593 bajtów

Lakota

KOSMOLOGIA LAKOTA

Stworzenie Świata
Pte
Stworzenie Czterech Kierunków
Kobieta Samica Białego Bizona

MITOLOGIA LAKOTA

Mit o Mi`Wakhan-Yuha`La
Opowieść o duchu kobiecym i duchu męskim, którzy walczyli z człowiekiem
Cetan-Maza
Tatanka Gnas^Kinyan - mityczny Szalony Bizon
Ludzie Bizona

DUCHOWOŚĆ LAKOTA

Znaczenie Wakan
Święte Liczby
Życie i Śmierć
Moce Nadnaturalne
Święci Ludzie
Święty Język
Święta Fajka
Czas i Przestrzeń

SYMBOLIZM

Symbolizm w pojęciach
Symbolizm w istnieniach naturalnych
Symbolizm w mieszkaniu
Symbolizm w rzeczach i obiektach
Inne symbole

CEREMONIE LAKOTA

Siedem Świętych Ceremonii Lakota

Hanblecheyapi (Poszukiwanie Wizji
Inipi (Szałas Potu)
Nagi Gluhapi (Opieka nad Duszą)
Wiwanyag Wachipi (Taniec Słońca)
Hunkapi (Zawarcie Pokrewieństwa)
Ishna Ta Awi Cha Lowan (Przygotowanie Dziewczyny do Kobiecości)
Tapa wanka Yap (Rzucanie Piłki)

Inne Ceremonie
Chanunpa Wakan
Yuwipi
Ceremonia Dnia Ziemi
Odymianie

INNE

mini słownik polsko-lakocki
Rozmiar: 1197 bajtów