Rozmiar: 1197 bajtów
Rozmiar: 1197 bajtów

Rozmiar: 9593 bajtów

Kri Równin

Wprowadzenie
Podział plemienny
Tereny
Podział grup
Ruch na Zachodzie
Pierwsze Kontakty, 1640-1690
Handel Futrami, 1690-1740
Zdobycie Zachodnich Lasów, 1740- 1820
Zajęcie Równin, 1820-1880
Zestawienie
Ekonomia Kri Równin
Bizony
-metody polowań
Rozmiar: 1197 bajtów