Rozmiar: 1197 bajtów
Rozmiar: 1197 bajtów

Rozmiar: 9593 bajtów

KONCEPCJA ŻYCIA I ŚMIERCI

Filozoficzne interpretacje znaczenia życia i śmierci, koncepcje przedstawione poniżej, i transmigracja duszy są wpisane w zakres specjalistów rytualnych, którzy mają moc interpretacji zdarzeń w powiązaniu z rzeczami nadprzyrodzonymi. Najrozsądniej jest pomimo innych opisów rytuałów, kosmologii, mitologii przedstawić również ogólne cechy religii Lakota. Nie ma ogólnej zgodności co do prawdziwej natury idei religijnych. Wierzenia opisane poniżej, na przykład, sięgają z wierzeń o niezidentyfikowanym miejscu w którym duchy ludzi i zwierząt żyją w świecie który jest odbiciem prawdziwego świata jednocześnie będąc blisko swoich krewnych. Zasady wiary Oglala powinny być odbierane analitycznie i jako takie odbijają konsensus pomiędzy myślami świętych ludzi. Oto te zasady:

Wszechświat jest skomponowany z ograniczonej ilości energii; dobro i zło są dwoma aspektami tej samej energii.

Dobre aspekty energii są kontrolowane przez Wakantankę; złe natomiast przez wakan sica, 'święte zło'. Człowiek może wykorzystywać dobrą energię do końca swego życia, by zyskać przejednanie u Wakantanki; on może wykorzystywać też energię złą, przez przejednywanie wakan sica. Wakan sica jest podwładne do Wakantanki a człowiek jest podwładny im obu. Energia ma dwa aspekty: widzialny i niewidzialny. Potencjał przekształcający widzialną energię w niewidzialną i odwrotnie jest zwany tun. Tun każdego niewidzialnego aspektu jest jego widocznym aspektem. Transformacja z widzialnego w niewidzialne jest zwane wakan, z racji zaistniałego stanu. Niewidzialnych aspektów należy się obawiać.

Życie i śmierć są wakan, ponieważ forma niewidzialna przekształca się w widzialną a w czasie późniejszym na odwrót. Lakocki termin na urodziny, stworzenie brzmi: tunpi. Na przykład:" Tohan nitunpi he?", "Gdzie się urodziłeś?". Życie manifestuje się w ni, 'oddech, życie'. Jeśli osoba słabnie musi podnieść swe siły poprzez branie udziału w szałasie potu, inikagapi,' robić życie, oddech'. Kiedy osoba umiera jego ni, opuszcza ją.

Wszystkie nadnaturalne moce i istoty, i wszystkie ożywione, i nieożywione rzeczy mają wewnętrzną wrodzoną moc manifestująca się w koncepcji sicun. Każdy przedmiot ożywiony jest zrodzony lub stworzony ze swego własnego sicun, które jest nieśmiertelne. Podczas narodzin człowiekowi dawany jest sciun przez nadprzyrodzonych; to jest jego strażnik, duch opiekuńczy i będzie chronił go od złego. Gdy umrze, sicun powraca do nadprzyrodzonych. Sicun wyjaśnia zło i dobro w ludziach, ich wahanie, ponieważ człowiek może pożyczać inne sicun lub może nim być trwale obdarzony poprzez ceremonię. Może zgromadzić wiele sicun do których zwraca się w potrzebie; lecz zysk jednego jest jednocześnie stratą drugiego. Ponieważ sicun rzeczy jest nieśmiertelny, reinkarnacja jest możliwa. Święci ludzie zwykle są obdarzani sicun innych świętych.

Święty człowiek staje się potężny dzięki wizjom nadprzyrodzonym. Aby wzrastać w mocy on musi akumulować sicun tylu istot ożywionych i nieożywionych ile to możliwe. Aby pomagać innym ludziom w chorobie musi inwestować trochę ze swego zgromadzonego sicun. Im więcej ludziom pomaga tym więcej sicun rozdaje i więcej mocy traci. Każdy przedmiot ożywiony i nieożywiony ma swój duplikat, który jest wieczny ale nie żywy. To jest zwane nagi. Wanagi jest innym słowem na ducha, ukazanie się. Nagi niektórych często jest obserwowane jako cień.

Kiedy osoba traci ni jego ciało się rozkłada ale nagi trwa. Wanagi, prawo po śmierci, jest niebezpieczny, ponieważ wabi tych, których kochał i chce by przyłaczyli się do niego. Aby uciszyć nagi rodzina zatrzymuje go przez rok czasu. Zatrzymanie ducha dzieje się przez karmienia wanagi. Święci ludzie mogą uczyć się od wanagi przede wszystkim leczenia.

Wanagi ludzi i zwierząt żyją na małych wzgórzach na zachodzie. Po roku czasu są karmieni ostatni raz i odchodzą na południe wzdłuż wanagi tacanku, 'drogi duchów' którą jest Droga Mleczna. Aura Drogi Mlecznej powodowana jest przez jej obozowe ogniska. Gdzieś na końcu Drogi Mlecznej spotykają oni Starą Kobietę- Kobietę Sowę, która szacuje ich czyny na ziemi. Ci, którzy byli dobrzy, idą dalej drogą do miejsca, które jest odbiciem ich życia; ci źli, są spychani z urwiska i ich duchy wędrują po ziemi, gdzie narażają na niebezpieczeństwo żyjących Niektórzy wierzą, że wanagi żyją wiecznie blisko miejsca gdzie umarli. Wanagi są szczególnie wakan, ponieważ są niewidzialne dla zwykłych ludzi, a widzialne dla świętych.

Tłum. Topola
Rozmiar: 1197 bajtów