Rozmiar: 1197 bajtów
Rozmiar: 2651 bajtów

Rozmiar: 9593 bajtów

Zbalansowanie

Sięgając z tradycji Rdzennych Amerykanów, poniższa duchowa podróż pomoże ci w zrównoważeniu i zbalasnowaniu twego umysłu i ciała.Codzienne zmartwienia odciskają piętno na systemie immunologicznym, co może manifestować się jako choroba fizyczna. Główną ideą wierzeń dla Rdzennych Amerykanów było założenie, iż życie ludzkie jest częścią świętej obręczy lub koła, łącząc duchowy i naturalny świat. Nowoczesne społeczeństwo i miejskie życie rozdzieliło świat ducha od świata natury i oddzieliło nas od naszych korzeni biorąych początek w Matce Ziemi. Poprzez umacnianie ducha, ciała i umysłu możemy stać się bardziej zbalansowani.

Składniki:
Cztery Żywioły lub ich Symbole.
3 liście Szałwii.

Idealnie by zbalansowanie było przygotowane na otwartym powietrzu w południe, z obecnością czterech żywiołów -ziemi, powietrza, ognia i wody- w naturalnym środowisku.

Jeżeli nie jest to możliwa naturalna obecność czterech żywiołów użyj w zastępstwie kwiatów lub symboli; lub troszkę ziemi dla ziemi, kadzidło dla powietrza, żółtej świecy dla ognia i źródlanej wody.

Umieść wszystko w kole i usiądź w środku. Oczyść ręce i twarz poprzez wcieranie w nie szałwii, potem złącz ręce i zamknij oczy. Pozwól myślom płynąć swobodnie. Otwórz swe uszy i słuchaj żywiołów, i natury wokół ciebie. Okiem umysłu stań się częścią wody, poczuj ciepło ziemi w twych dłoniach i pieszczotę wiatru na twarzy. Poczuj zgodę i ciesz się współegzystencją ze światem natury wokół ciebie. Używaj tej małej ceremonii, by przywracać równowagę w swym życiu.

Rozmiar: 1197 bajtów