Rozmiar: 1197 bajtów
Rozmiar: 2742 bajtów

Rozmiar: 9593 bajtów

KIJE SZAMAŃSKIE
Włodzimierz Adam Osiński
"Gwiazdy mówią" nr 51-52/2002

Wyobraźcie sobie Mojżesza bez laski, biskupa bez pastorału czy Gandalfa bez magicznego kostura. Każdy szanujący się sędzia, rajca miejski lub inna osoba sprawująca urząd nie obywała się bez laski będącej, czasami bardzo istotnym, atrybutem władzy, siły i majestatu. Bogato zdobiona laska, często okuta żelazem, zazwyczaj przekraczała połowę wzrostu człowieka i była w magiczny sposób związana ze swoim użytkownikiem. Często jej posiadacz był wyrazicielem prawa i potęgi nadawanej mu przez siły nadprzyrodzone (jako przedstawiciel króla, czyli pomazańca bożego lub samego proroka) – swoje wyroki ferował poprzedzając je trzykrotnym uderzeniem laski o ziemię.
Laska, pastorał, kostur to odmiany jednego i tego samego przedmiotu – kija szamańskiego. Od dawien dawna kij szamański wzmacnia naszą wolę i siłę myśli przy wypowiadaniu słów mocy, zaklęć i błogosławieństw. Nadaje dodatkowej energii wykonywanym przez nas praktykom. Kij jest długi więc fala energetyczna generowana przez niego jest długa a powstająca wibracja skłania ku powadze i majestatowi.

Odmianą kija szamańskiego jest różdżka – krótsza i służąca do innych celów. Różdżka koncentruje siłę i skupia uwagę o wiele intensywniej niż kij lecz jej działanie jest krótkotrwałe i powoduje szybkie osłabienie niewprawnego użytkownika. Działa jak pałeczka sztafety przekazywana z rąk do rąk przez kolejnych biegaczy nastawionych na maksymalny wysiłek w jaknajkrótszym czasie. Jak się zaraz przekonamy różdżka nie jest wyłącznie domeną Harry'ego Pottera. W XVI i XVII wieku polska szlachta z upodobaniem nosiła buławy, piernacze i buzdygany. Były to rodzaje krótkich maczug wykonanych z drewna lub z metalu. Moda na tego typu akcesoria, które z broni szybko przeistoczyły się w symbole władzy i starszeństwa, przybyła do Polski z Turcji i Dalekiego Wschodu.
Ponieważ buława operuje krótszą od kijów szamańskich długością fali – jej częstotliwość jest większa a więc i energia przez nią wzmacniana jest o wiele intensywniejsza i odpowiada za generowanie silnych emocji, pobudzających odwagę i wewnętrzną moc. Nie na darmo stare powiedzenie głosi, że każdy żołnierz w swoim tornistrze nosił buławę jako symbol przyszłej kariery. Dramatyczną scenę rzucania buław pod nogi księciu Radziwiłłowi opisał także Sienkiewicz, kiedy to podczas potopu szwedzkiego szlachta zorientowała się, że ich możny protektor jest zdrajcą sprzyjającym Karolowi Gustawowi.

Zarówno kije szamańskie jak i różdżki działają na zasadzie kamertonu, który pomaga naszym wibracjom dostroić się do pewnych częstotliwości i zabrzmieć zwielokrotnionym echem.

ROBIMY KIJ SZAMAŃSKI
Prawdziwy Kij Szamański powinien mieć 50 cali długości. Ponieważ zależy nam na wygenerowaniu fali mającej wzmacniać energię człowieka musimy zastosować długości będące wielokrotnością 5 cali (najlepsze odległości to 5, 25 i 50 cali). Nawet trzymanie w dłoni patyczka szamańskiego o długości 5 cali jest już pomocne przy zdawaniu egzaminów, lub koncentrowaniu się, podczas wystąpień publicznych. - Trzymanie w ręku kija powoduje odprężenie i wzmacnia koncentrację – mówi Krystyna Lewandowska, szamanka i psychoterapeutka - Możemy poczuć mrowienie w rękach, rozjaśnienie umysłu i wyostrzenie wyobraźni. Wzrasta siła fizyczna i wytrzymałość. Następuje wzmocnienie aury i powiększenie się jej zasięgu.

Zdaniem pani Krystyny, nasz własny kij powinien być wykonany z drzewa będącego naszym energetycznym odpowiednikiem. Najlepiej udać się do lasu, gdzie poprzez medytację staramy się poznać najbardziej odpowiadający nam gatunek drzewa. Potem trzeba "porozmawiać" z drzewem aby ofiarowało nam jedną ze swych gałęzi. Pamiętajmy, że nie ważna jest grubość kija ale jego długość. Wybrana gałąź wcale nie musi być całkowicie prosta, może być wygięta lub zawierać w swoim kształcie pewną symbolikę, która pomoże nam w dalszej pracy nad kijem. Jeśli gałąź nie ma żadnej dominującej symboliki sami, poprzez medytację, określamy wizerunek przyszłego kija szamańskiego, a potem rzeźbimy ją lub wypalamy. Kij szmański możemy przyozdobić runami, symbolami Huny, kinami z kalendarza majów, znakami azteckimi, lub osobistymi, wymedytowanymi symbolami. - Przed nadaniem kijowi symboliki musimy sprawdzić gdzie jest jego koniec dodatni a gdzie ujemny i czy kij będzie służył do przyciągania rzeczy czy do oczyszczania – mówi pani Krystyna. - Drewno posiada swoją stałą, naturalną polaryzację, którą można łatwo ustalić za pomocą wahadełka. Początkującym adeptom różdżkarstwa przypomnijmy, że jeśli ujmą w dłoń koniec kija spolaryzowanego dodatnio to wahadło będzie kręcić się w prawo.

SZAMAŃSKI KIJ OCZYSZCZAJĄCY
(spolaryzowany ujemnie w kierunku ziemi) Służy do odpędzania chorób, negatywnych przekonań, kończenia przeciągających się spraw. Można za jego pomocą odciąć się od kogoś – odcinając połączenia astralne i karmiczne długi, przerwać związek, a także oczyścić swoją aurę. Odcinanie połączeń astralnych należy do jednej z bardziej zaawansowanych technik i może być stosowana jedynie przez osoby widzące nici Aka. Kij oczyszcza człowieka ze wszystkiego co nie jest jego prawdziwą jaźnią. Za jego pomocą można odrzucić wszystkie kody i nawarstwienia przejęte od społeczeństwa i nie wypływające z naszej – prawdziwej natury. Początkującym szamankom Krystyna Lewandowska polecamy najpierw wykonanie kija oczyszczającego.

SZAMAŃSKI KIJ PRZYCIĄGAJĄCY
(spolaryzowany dodatnio w kierunku ziemi) Służy do przyciągania właściwych osób, dobrej pracy oraz odpowiednich warunków życiowych i psychofizycznych. Pomaga w przyciągania pozytywnych energii kosmicznych, aniołów i przewodników duchowych. Kija używa się do połączenia z wyższymi wymiarami w celu uzyskania informacji lub pomocy w rozwiązaniu jakiejś sprawy.

ZDROWIE
Kij szamański służy także do uzdrawiania. Można z nim spać lub położyć się między dwoma kijami tworząc uzdrawiające łoże. Trzeba liczyć się z tym, że sen może trwać krótko a przebudzony człowiek będzie miał dużo energii. Między kijami można się także położyć będąc w stanie transu, który daje nam możliwość zintensyfikowania doznań. Pozostając w stanie transowym można łatwiej kontrolować zachowanie ciągłości świadomość lub przejść do świadomego śnienia.

RYTUAŁY Z KIJEM
Służy do rysowania znaków magicznych, malowania mandali i zaznaczania świętej przestrzeni. Do wzmacniania swego autorytetu we wszelkich sytuacjach, gdy rozmawiamy z duchami. Do podnoszenia energii jeśli stoimy z dwoma uniesionymi kijami. Pomaga w podróży do Świata Duchów. Przy rutuale oczyszczenia domu, można wygnać kijem oczyszczającym wszystkie złe energie. Kij szamański może służyć także do odstraszania. Wystarczy postukać kijem kilkakrotnie o ziemię, aby poczuć się silniej i pewniej.

KAŻDY KIJ MA DWA KOŃCE
Kije oraz różdżki szamańskie tak jak i każdy inny magiczny przedmiot potęgują naszą siłę, ogniskują myśli oraz wolę. Należy używać ich ze szczególną rozwagą oraz intencją czynienia dobra. Nie pozwólmy aby energia przedmiotu zawładnęła nami jak narkotyk. Nie stańmy się niewolnikami ani rytuału, ani kija, ani stroju.

Włodzimierz Adam Osiński

Rozmiar: 1197 bajtów